ERZİNCAN İLİÇ ALTIN MADENİ 5-YOLLU ÇELİK TÜNEL YAPIM PROJESİ

İlgili projede mütemadi temel üzerine, cıvatalı birleşimler ile koruge edilmiş çelik tünel inşaatı gerçekleştirilmiştir. Proje yenilikçi köprü sistemlerinde kullanılan çelik tipi SuperCor ürünü ile gerçekleştirildi. Köprü ölçüleri 12m. Açıklık 5,65m. yükseklik taban uzunluğu 51,19m. olarak tasarlanmıştır.

Araçların hareket rotası boyunca herhangi bir trafik aksaklığı ile karşılaşmaması için inşa edilen tünel statik çalışması 200 tonluk ağır ekipmanların taşınmasında oluşacak yükler göz önüne alınarak EUROCODE standartları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kalite yönetimi açısından ISO 9001:2008 standartlarına uygun koşullar sağlanarak, iş sağlığı ve güvenliği olarak ise OHSAS 18001:2007 çerçevesinde fabrika üretimi tamamlanmıştır. Çelik kalitesi olarak EN 10025-2:2007 ve EN 10149-2:2000 standartlarında hammadde kullanılmıştır.

ETİYOPYA AWASH WELDIA DEMİRYOLU PROJESİ KAPSAMINDA ÇELİK MENFEZ İMALATI PROJESİ

Proje kapsamında doğa ve su kaynaklarının azami derecede korunması sağlandı. Bunu sağlamak için; inşaat ve işletme aşamasında ortaya çıkabilecek tüm olası etkiler mühendislik hesaplarıyla öngörüldü. Saha faaliyetlerini tamamen kontrol altında tutacak ve olası etkileri engelleyerek, engellenemediği durumlarda en aza indirecek önlemler hazırlanarak uygulamaya alınmıştır.
Proje Kapsamında; İlk etapta 7.700 ton 561 adet Çelik Tünel üretimi montaj ekipmanları dahil fabrika teslimi olmak üzere teslim edilmiştir. Etopya Demiryolu Projesi kapsamında üretimler devam etmektedir.

ANTAKYA-YAYLADAĞ-SURİYE HD.YOLU MENFEZ GÜÇLENDİRME YAPIM PROJESİ

Yeni bölünmüş yol projesi kapsamında yağmur suyu ve besi hayvanları için geçişi temin etmekte olan beton menfezin uzatılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Proje kapsamında mevcut beton menfez kesitine sağdık kalınarak ilave menfez imalatı ile aynı zamanda mevcut beton menfezin güçlendirilmeside amaçlanmıştır.
Bu iyileştirme işlemi, menfez içerisinin temi-zlenmesi ve tabanının yenilenmesi, çelik yapının yerleştirilmesi ve sonrasında çe-lik yapı ile mevcut menfez arasında kalan kesitin beton enjeksiyon ile doldurulması olarak 3 aşamada gerçekleştirildi. 2X2,5 metre boyutlarında kemer kubbeli menfez, özel olarak üretilen 1,67x2,33 metre boyutlarında MP200 tipi koruge çelik yapı ile güçlendirilirken belirli aralıklarla açılan deliklerden yüksek slamplı beton enjekte edildi ve çelik yapıya verilen vibrasyonla yerleşmesi sağlandı. Beton ve çeliğin birlikte çalışması için özel L tipi M20x275 çelik ankrajlar kullanıldı.
Uygulamanın sağladığı avantajlar;
• Trafik durudulmadı
• Dolgu ve kazı işlemi yapılmadı (güçlendirme safhasında)
• Yol deplase edilmedi
• Yüzde 40 oranında maliyet tasarrufu sağlandı
• Tüm güçlendirme projesi için %75 zaman tasarrufu sağlandı
• Yapının ekonomik ve hizmet ömrü uzatıldı
• Yapının yük taşıma kapasitesi arttırıldı

3.KÖPRÜ VE KUZEY MARMARA OTOYOL PROJESİ KAPSAMINDA EKOLOJİK KÖPRÜ YAPIM PROJESİ

Kuzey Marmara Otoyolu ve 3.Köprü güzergahında bulunan ormanlardaki yaban hayatın güvenli bir şekilde sürekliliğini sağlamak için planlanan ekolojik köprü; Çelik yapı olarak tasarlanıp gerek estetik ve doğa ile uyum gerekse güvenlik açısından üst düzeyde standartlara sahip olması amacıyla hayata geçirilen projenin tamalanması ise yaklaşık üç ay sürdü. Köprü 22m açıklık, 7.9m yükseklik taban uzunluğu 70m olmak üzere mütemadi temel üzerine inşa edilmiştir.

Otoyol ile kesişen ormanlarda yaşayan canlıların bulunduğu habitatı normal seyrinde, güvenli olarak sürdürmeyi amaçlayan ekolojik köprü, yapım yöntemi ile de aynı amacı taşıyor. Çelik yapılar ile dizayn edilen köprünün yapımı esnasında, çevresel zararlar minumuma indirgenerek, atık madde miktarı oldukça azaltılmış oldu. Başlıca olarak yoğun oranda bulunan karaca türünün yanı sıra tilki,domuz gibi canlıların sürekliliğinin sağlanması amacıyla yaban hayvanlarının yadırgamadan geçişlerini devam etmeleri ile canlıların sürekliliğini sağlayarak yapılış amacına ulaşacaktır.

CEZAYİR BİR TOUTA-ZERALDA DEMİRYOLU ÇELİK TÜNEL İMALATI PROJESİ

Cezayir'de demiryolu projesinde benzersiz özellikleri ile SuperCor ürünü kullanarak İkiz Raylı Tünel projesini tamamladık.

• Dörtlü çevresel cıvata bağlantıları
• Eğimli uçlar için 10 mm çelik sac bilezikler
• Entegre tepegöz elektrik hattı askıları
• Çinko kaplama, EN ISO 1461 standardına uygun kalınlık
• İç poliüretan boya
• Dış çift su sızdırmaz izolasyon

Yapı Ömrü 100 Yıl olacak şekilde tasarlanmıştır.
Yapı ağırlığı 760 Ton
Boyutlar: Alt uzunluk 180.08m, Üst uzunluk 138.62m, Çap 12.02m